close
หารถใหม่ง่าย เพียงคลิกเดียว

มาสด้า รุ่นล่าสุดในประเทศไทย

Mazda
ค้นหาข้อมูล มาสด้า ทุกรุ่น ราคา สเปครถ พร้อมรูปภาพ ทุกรุ่น ในประเทศไทย
รุ่นรถยนต์ : 16

Mazda All New CX-3 2.0 E

Mazda All New CX-3

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

835,000 THB.
Mazda All New CX-5 2.0 C

Mazda All New CX-5

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

1,290,000 THB.
Mazda CX-5 2.0 C

Mazda CX-5

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

1,220,000 THB.
Mazda CX-9 -

Mazda CX-9

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

3,690,000 THB.
Mazda Mazda 2 2016 Hatchback 1.3 Sports Standard

Mazda Mazda 2 2016 Hatchback

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

529,000 THB.
Mazda Mazda 2 2016 SEDAN 1.3 Standard

Mazda Mazda 2 2016 SEDAN

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

529,000 THB.
Mazda Mazda 3 Hatchback 2.0SP Sports

Mazda Mazda 3 Hatchback

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

1,119,000 THB.
Mazda Mazda 3 SEDAN 2.0S

Mazda Mazda 3 SEDAN

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

998,000 THB.
Mazda MX-5 2.0S

Mazda MX-5

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

2,700,000 THB.
Mazda New BT 50 PRO Double cab DBL 2.2 S 

Mazda New BT 50 PRO Double cab

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

663,000 THB.
Mazda New BT 50 PRO Freestyle cab FSC 2.2 S

Mazda New BT 50 PRO Freestyle cab

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

623,000 THB.
Mazda New BT 50 PRO Standard cab STD 2.2 S

Mazda New BT 50 PRO Standard cab

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

562,000 THB.
Mazda New Mazda 2 2017 Hatchback 1.3 Standard

Mazda New Mazda 2 2017 Hatchback

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

530,000 THB.
Mazda New Mazda 2 2017 Sedan 1.3 Standard

Mazda New Mazda 2 2017 Sedan

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

530,000 THB.
Mazda New Mazda 2 2018 Hatchback 1.3 Standard

Mazda New Mazda 2 2018 Hatchback

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

530,000 THB.
Mazda New Mazda 2 2018 Sedan 1.3 Standard

Mazda New Mazda 2 2018 Sedan

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

530,000 THB.