close
หารถใหม่ง่าย เพียงคลิกเดียว

วอลโว่ รุ่นล่าสุดในประเทศไทย

Volvo
ค้นหาข้อมูล วอลโว่ ทุกรุ่น ราคา สเปครถ พร้อมรูปภาพ ทุกรุ่น ในประเทศไทย
รุ่นรถยนต์ : 7

Volvo S60 S60 180hp

Volvo S60

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

1,929,000 THB.
Volvo S80 S80 181hp

Volvo S80

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

2,899,000 THB.
Volvo V40  V40 213hp

Volvo V40

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

1,820,000 THB.
Volvo V40 Cross Country V40 Cross Country 213hp

Volvo V40 Cross Country

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

2,090,000 THB.
Volvo V60 V60 180hp

Volvo V60

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

2,449,000 THB.
Volvo XC60 XC60 181hp

Volvo XC60

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

3,179,000 THB.
Volvo XC90 XC90 200hp

Volvo XC90

ชมรุ่นทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่

3,735,000 THB.