close
หารถใหม่ง่าย เพียงคลิกเดียว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว Siamcardeal.com

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท เว็บดีกรุ๊ป จำกัด  ต่อไปนี้เรียกว่า ( บริษัท ) ในฐานะเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์  SiamCarDeal.com      ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล  ความรู้  ข่าวสาร  ที่เกี่ยวกับรถยนต์  ยานยนต์ทุกชนิด  และข้อมูลของผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่าย  ข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้หรือมีอยู่บนเว็บไซต์ก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทั้งสิ้น  โดยบริษัทขอแจ้งเงื่อนไขการให้บริการเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

o   ทั้งหมดและตลอดเว็บไซต์นี้  คำว่า  บริษัท  ,  สยาม คาร์ ดีล  ,  เว็บไซต์  หมายถึง  เว็บไซต์ SiamCarDeal.com  ส่วนคำว่า  ท่าน , ผู้ใช้งาน  หมายถึง  บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

o   ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้  ใช้บังคับในเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมและเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้  ซึ่งบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้วทันทีเมื่อท่านได้ใช้เข้าถึงหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

 

o   ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดบนเว็บไซด์นี้  เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมข้อมูลรถยนต์  ความรู้  ฐานข้อมูลทางวิชาการ  และความรู้ด้านต่างๆ  ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น  บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดา  ข้อมูลข่าวสาร  บทความ  หรือข้อความอื่นใดบนเว็บไซด์นี้  นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลในการโฆษณารถยนต์  เช่น  รูปภาพ  ราคา  ข้อมูลจำเพาะต่างๆ  ผู้ที่สนใจจึงควรติดต่อโดยตรงกับทางผู้จัดจำหน่าย  หรือผู้ผลิตรถยนต์  เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง  การตกลงซื้อขายรถยนต์ที่ลงโฆษณากับบริษัทเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น  บริษัทไม่มีผลประโยชน์ร่วมในการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น  บริษัทจะไม่รับผิดชอบผลที่เกิดจากการซื้อนั้นๆ

 

o     บริษัทจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างที่สุด  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบ  หากข้อมูลที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์  หรือบรรจุข้อมูลผิดพลาด  หรือขาดตกบกพร่อง  หรือผิดหลงไปบางประการ

 

o   เนื้อหาและข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่ามากหรือน้อย  ทั้งหมดหรือบางส่วน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนแต่อย่างใด  ซึ่งอาจทำให้ท่านได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไปบางประการ  ท่านตกลงไม่ยกเอาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ซึ่งท่านอันควรจะได้ที่มีอยู่ก่อนและหลัง  ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจบางประการควรตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้ข้อมูลนั้นๆไว้อีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเสมอไป

 

o   เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้  บริษัทมีให้ตามสภาพเท่าที่เป็นอยู่  และหรือเท่าที่มีอยู่  และหรือตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งต่อมาให้  เท่านั้น  บริษัทจึงไม่สามารถให้การรับประกันใดๆได้  ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย  หรือในทางกฎหมาย  รวมถึงไม่สามารถรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะสมบูรณ์ถูกต้องทั้งหมดและเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม   และไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

 

o   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด  ระงับ  หรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าถึงหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นข้อความใดๆบนเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

 

o   ท่านยินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการ และ รับข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท 

 

o   ท่านต้องไม่กระทำการใดๆที่ไม่เหมาะสม  หรือกระทำการที่ผิดกฎหมาย  หรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายบนเว็บไซต์นี้  ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำ  ดังต่อไปนี้

 

·    การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว  รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น  รวมถึงการละเมิดต่อบริษัท หรือเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สาม

 

·    การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อบริษัท หรือเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สาม

 

·    อัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  หรือเว็บไซต์  และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์

 

·    การโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์นี้  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่บริษัทหรือเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน  รำคาญ  หมิ่นประมาท  การแบ่งแยก  การคุกคาม  อันตราย  ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร  หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นๆ

 

 

ข้อปฏิเสธความรับผิด

 

o   เนื้อหาและข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่ามากหรือน้อย  ทั้งหมดหรือบางส่วน  บางครั้งอาจไม่สมบูรณ์  ครบถ้วน  ถูกต้อง  หรืออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าที่ควรจะเป็นในขณะนั้นรวมทั้งก่อนหรือหลังจากที่ท่านรับทราบเนื้อหาและข้อมูล  หรืออาจจะมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาด  บรรจุข้อมูลผิดพลาด  หรือขาดตกบกพร่อง  หรือผิดหลงไปบางประการ  เว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น  ท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้  และควรตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้ข้อมูลนั้นๆไว้อีกครั้งหนึ่ง      

       

o   ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้  อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลัง  จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ผิดเพี้ยนหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงใน ปัจจุบันได้  ซึ่งเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  หากพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งให้บริษัททราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ที่ช่องทาง  ติดต่อเรา  ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์นี้แล้ว

 

o   การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์  หากเกิดความเสียหายแก่ท่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม  สิ่งเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิดและหรือภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทหรือเว็บไซต์กับผู้ใช้งานและบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

o     บริษัทและเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นบ้าง  เพราะในความเป็นจริงข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เรานำมาใช้อ้างอิงอาจมีข้อผิดพลาดได้

 

o     ท่านและหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ตกลงว่าบริษัทและเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ  อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  หรือโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ  หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

 

o  ลิงค์บนเว็บไซต์นี้อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์นอกเครือข่ายได้  ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา  ความปลอดภัย  หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้  และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น  

 

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

 

o   โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ SiamCarDeal.com  รวมถึงข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือส่วนประกอบใดๆทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (เว้นแต่ที่ระบุไว้ว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตแล้ว)  เป็นงานที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ รวบรวบ และเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยบริษัททั้งสิ้น  ไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง มาแต่อย่างใด และเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย  การนำผลงานไปใช้จึงต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเสียก่อน

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

 

o   บริษัทและเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง  แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา  โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น  หากท่านได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานแล้ว  ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

 

o   การรับรู้รับทราบข้อมูลใดๆก็ตามบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่ามากหรือน้อย  ทั้งหมดหรือบางส่วน  ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง  และท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใดๆของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางนี้  ติดต่อเรา