ใบขับขี่มีกี่ประเภท? มาทำความรู้จักกันค่ะ

12 July 2016

 

 

 

                    สำหรับผู้ที่จะไปทำใบขับขี่ คงจะอยากทราบกันบ้างนะคะว่าจริงๆ แล้ว ใบขับขี่มีกี่ประเภทกันบ้าง แล้วหากเราไปทำใบขับขี่รถยนต์แบบที่ใช้กันอยู่ต้องใช้ใบขับขี่ประเภทไหน หรือหากใครที่ทำงานรับจางขับรถบรรทุกต้องไปทำใบขับขี่ประเภทไหน แล้วหากต้องการไปขับรถยนต์ในต่างประเทศต้องสอบใบขับขี่ประเภทไหน  ใบขับขี่แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และค่าบริการเขาคิดเท่าไหร่กันบ้าง วันนี้มีเกร็ดความรู้ที่จะมาแบ่งปันกันให้ได้ทราบไว้ ก่อนที่จะไปทำใบขับขี่ค่ะ

 

 

 

ภาพจาก 123RF

 

 

 ประเภทใบขับขี่

 

ประเภทของใบขับขี่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะของการใช้งาน คือ

 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล 

 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท

 

โดยทั้ง 2 ประเภท นี้ มีความแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรกันบ้าง ดังนี้ค่ะ

 

 

                                       ภาพจาก 123RF

 

                                 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล คือ การอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล หรือใช้สำหรับโดยสารส่วนตัว โดยสามารถขับขี่ขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้  แต่ต้องจำกัดน้ำหนักในการขนส่งอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัม และ ต้องใช้สำหรับการขนส่งที่ไม่ใช่การรับจ้าง

 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท  คือ ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า หรือ ธุรกิจส่วนตัว  และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้  เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

 

 

 

   ภาพจาก 123RF

 

 

หากพิจารณาที่ความแตกต่างของใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท นั่นคือ  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล  ไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้  แต่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลและรับจ้างได้ด้วย  ว่ากันง่ายๆ คือใบขับขี่ประเภทหลังนี้จะได้เปรียบประเภทแรก และเหมาะกับผู้ที่ไม่มีกิจการของตนเอง และมีเอาไว้เพื่อไปรับจ้างคนอื่น นั่นเอง

 

 

 

ภาพจาก 123RF

 

 

 

ค่าธรรมเนียมใบขับขี่

 

จากข้างต้นเราจะเห็นว่า การแบ่งประเภทใบขับขี่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ตามลักษณะการใช้งาน  แต่ใบขับขี่ที่ได้ใช้จริงในปัจจุบันนี้ ได้ถูกแบ่งออกทั้งตามลักษณะการใช้งานและลักษณะของรถร่วมด้วย ดังนั้นจึงขอกล่าว โดยรวมเกี่ยวกับชนิดและค่าธรรมเนียมใบขับขี่ และอายุการใช้งานของใบขับขี่แต่ละประเภทไปพร้อมๆ กัน โดยได้แบ่งใบขับขี่ออกเป็น 11 ชนิด ดังตารางด้านล่าง

 

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตาม พ.. บ รถยนต์ 2522 แบ่งออกเป็น 11 ชนิดดังนี้    

     เป็นประเภทย่อยๆ ดังกล่าวข้างต้นถึง 11 ประเภท ซึ่งในการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วๆ ไป จะอยู่ในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  ซึ่งสำหรับผู้ที่ใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกต้องผ่านประเภทที่ 1 ก่อน ยกเว้นผู้ที่ต้องการขับรถยนต์เพื่อการสาธารณะ

 

 

ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

 

ชนิดของใบขับขี่

อายุ (ปี)

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว


2
2
2


100
50
50

2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

5

500

3.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

5

250

4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

3

300

5.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

3

150

6.  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

5

250

7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

3

150

8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน

5

250

9.  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

5

250

10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)

5

100

11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)

1

500       

 

 เราจะเห็นได้ว่าใบขับขี่ที่มีการนำมาใช้งานในปัจจุบันได้ถูกแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังกล่าวข้างต้นถึง 11 ประเภท ซึ่งในการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วๆ ไป จะอยู่ในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  ซึ่งสำหรับผู้ที่ใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกต้องผ่านประเภทที่ 1 ก่อน ยกเว้นผู้ที่ต้องการขับรถยนต์เพื่อการสาธารณะ 

 

 

 

 ภาพจาก 123RF

 

 

               สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่แต่ละประเภทนั้นจะแตกต่างกันไปตามตารางข้างต้น แต่อัตราดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะในปัจจุบันได้เปลี่ยนใบขับขี่ให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น จึงได้มีการบริการถ่ายภาพลงใบขับขี่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำใบขับขี่สามารถไปดูค่าใช้จ่ายได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดทุกแห่งได้เลย เพราะจะมีบอร์ด หรือป้ายติดเอาไว้สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่แต่ละประเภทให้เราได้ทราบ  ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอน

 

 

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อใบขับขี่เพราะมักง่าย Back View Best Deals